สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ ศธ.พาน้องกลับมาเรียน

ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมายบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ ศธ.พาน้องกลับมาเรียน ครบ ๑๐๐% เพื่อส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน