มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ร่วมกับบริษัทแคทเชอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา ค่ายอินโนเวชั่น ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต ๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายอินโนเวชั่น ซึ่งมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ร่วมกับบริษัทแคทเชอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) เพื่อให้นักเรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง