นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะเข้ารับโล่รางวัลคุณธรรม ต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายอดุลย์ ภูปลื้มรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้ารับโล่รางวัลคุณธรรม ต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ณ ห้อง G 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร