สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุม ผอ.สพท.ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา  ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อประเมินความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สพท. และ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ.สพท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาผู้บริหารในเขตตรวจราชการที่ 8 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom meeting