ผอ.สพม.แพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2565 พร้อมรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่