ประชุมสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ นายปฏิภาณ โรน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และร้อยโทธีระวัฒน์ จันทร์แว่น นิติกรปฏิบัติการ สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับประเทศ เป็นข้อมูลพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไป โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meeting) ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ภาพ/ข่าว : ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง