การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวธาริณี มลารวม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและกำลังใจนักเรียน พร้อมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 นำโดย นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินฯ ราย นางสาวประภาสรณ์ บุญไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)