ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมออนไลน์ การขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการประชุมขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) สู่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ด้วยรูปแบบออนไลน์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน