การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สังกัด สพม.นครพนม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สังกัด สพม.นครพนม พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินฯ โดยมี นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม