ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมนโยบายโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมนโยบายโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings ภาพใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี โดยได้บรรยายพิเศษและให้นโยบายโรงเรียนคุณภาพ ในการนี้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางภาณินี ศรีทัศน์, นายวรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ :ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ร่วมประชุมสรุปแนวทาง เพื่อกำหนดโรงเรียนหลัก/โรงเรียนเครือข่าย และการกำหนดจุดตั้งบ้านพักครู ของแต่ละอำเภอ(1 อำเภอ 1 จุด) โดยมี ประธานอำเภอ ประธานเครือข่ายโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้ศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นได้นำเสนอข้อมูลของแต่ละอำเภอต่อที่ประชุม