สพฐ. มอบเงินช่วยเหลือ รร. ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ดังกล่าว โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 (ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1) ประธานเขตตรวจราชการที่ 7 ดำเนินการสำรวจจำนวนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ จากการรายงานเบื้องต้นพบว่า นอกเหนือจากโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบแล้ว สพฐ. ยังได้สูญเสียบุคลากรทางการศึกษา คือ นายนพดล มะลิลา พนักงานราชการ โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 สพป.นราธิวาส เขต 2 จากเหตุอุทกภัยดังกล่าว สพฐ. จึงได้ดำเนินการมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท ให้กับครอบครัวของนายนพดล มะลิลา พร้อมทั้ง ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือไปยังโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้ง 3 จังหวัด รวม จำนวน 230,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดย สพฐ. จะเร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ ตามลำดับต่อไป