สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบ Cisco Webex กรณีการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ