นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้รับการประเมินสัมฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้รับการประเมินสัมฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุม โรงแรม M Grand

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)