สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง