ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมรอแยลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร (ในการนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)