สพป.พังงา จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติโครงการศึกษาสุจริต”

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย นายสมภาพ  นาคพันธ์, นายไพฑูรย์  สนธิเมือง, นายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา และบุคลากร สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมพบปะข้าราชการ และบุคลากร เพื่อแจ้งข้อราชการ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง สพป.พังงา ทั้งนี้บุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด