สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  นายธนชน  มุทาพร   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษาพร้อมด้วยนายไสว  ศรีวงษ์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงและนางสาวสุภัสศรณ์  พนมไพรพฤกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564  จำนวน 3 ราย ณ โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ได้แก่ นายดุสิตร์  ทิพย์รักษ์  ผอ.โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์, นายชูชาติ  จำปาเหลือง ผอ.โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีและ สิบเอกบุญธนา  เจนบ้านผือ  ผอ.โรงเรียนบ้านวังปลาฝา