สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ณ หอประชุมพลังบุญฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จะดำเนินกาประเมินในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2565