สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรม การเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4มอบหมายให้ ดร.ปรีชา  จันทวี  รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรม การเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการ (Project Integration Learninjg : PIL) ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด หลักการ และเทคนิคให้กับครูในเครือข่าย ในการนำรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการ (Project Integration Learninjg : PIL) ไปใช้ในห้องเรียนของตนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นคณะครูโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง  โรงเรียนบ้านโนนแฝก  โรงเรียนบ้านศิวาลัย  โรงเรียนสว่างคูณวิทยา  โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม้) โรงเรียนบบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) รวมทั้งสิ้น 80 คน