ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูครุวัฒนวิถีฯ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูครุวัฒนวิถีในโรงเรียนพื้นที่ชนบทห่างไกลที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/กสศ. ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1