ผอ.สพม.แพร่  เปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนเมืองแพร่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.15 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนเมืองแพร่ (Open House 2022) โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนและคณะครู ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนาอาชีพผู้เรียน และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ตลอดจนแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ