สพม.ลปลพ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินบำรุงการศึกษาปี 2565