สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา เพื่อวางแผนและรองรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ในเขตตรวจราชการที่ 9

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา เพื่อวางแผนและรองรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ในเขตตรวจราชการที่ 9 โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ จังหวัดนครนายก