สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางสุปราณี ปรมสกุล นักวิชาการศึกษา และนายอาทิตย์ พานิชอัตรา นักจิตวิทยา ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้เข้าสังเกตการณ์ การเรียนรู้ในห้องเรียนและได้พูดคุย ให้กำลังใจนักเรียน รวมถึงพูดคุยกับครูประจำชั้นเพื่อแนะนำวิธีการดูแลนักเรียนการสร้างกำลังใจ มุมมองเชิงบวก เพื่อพัฒนาตนเอง เป็นที่พึ่งให้กับนักเรียนเมื่อต้องการกำลังใจ และส่งเสริมให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีต่อไป