สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจ Antigen Test Kit(ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด เข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit(ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลจัตุรัส เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและความมั่นใจของผู้ใช้บริหาร ตลอดจนเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผลการตรวจ ปรากฎเป็นผลลบทุกคน