สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565”

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.  นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน”มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565” ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ในการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือของช่างไทยให้มีมาตรฐาน  ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกฃน โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย พร้อมนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด