สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 2 มีนาคม  2565 เวลา 08.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย  นางกันยมาส  ชูจีน รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  เข้าร่วมรับชมรายการ   “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2565  “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  เพื่อรับทราบข้อราชการ และนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  และการติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน  โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Vidio Conference  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1.–