สพป.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รับนโยบายเร่งด่วน เรื่องเรื่องความปลอดภัย (MOE Safety Center) โรงเรียนคุณภาพ และโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”  

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่2/2565 ผ่านระบบ ZOOM  Meeting เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ผลการการดำเนินงานตามนโยบาย และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องความปลอดภัย (MOE Safety Center) โรงเรียนคุณภาพ และโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”  ณ ห้องพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)