สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำร้านกาชาด งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี ๑๙๕ ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.  นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับเวที ฝ่ายพิธีกร และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำร้านกาชาด งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี ๑๙๕ ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติงาน โดยมีนางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด