สพป.สมุทรสาคร – รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ดร.สมชาย นาคนัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบข้อราชการ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สพป.สมุทรสาคร