สพป.สมุทรสาคร – เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามงานสื่อสารเชิงนโยบาย และติดตามโครงการ พาน้องกลับบ้าน ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สพป.สมุทรสาคร