สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธวัช รัตนพันธ์ , นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อสื่อสารนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 3 นโยบาย ได้แก่ เรื่องความปลอดภัย (MOE Safety Center) , โรงเรียนคุณภาพ และพาน้องกลับมาเรียน โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้