สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านท่าลาด)

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางประคอง รัตนยอศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านท่าลาด ซึ่งกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านท่าลาด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีกับลูกเสือ เนตรนารี