ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม โดยมีการติดตามงานสื่อสารเชิงนโยบายติดตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน และมอบนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการการขับเคลื่อน ตามนโยบาย ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1