สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานมอบนโยบาย

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และรุนแรงในปัจจุบัน ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และรุนแรงในปัจจุบัน โดยเน้นย้ำขอให้บุคลากรทุกคนดูแลสุขภาพอย่างระมัดระวัง อย่าประมาท รับผิดชอบทั้งตนเอง และคนในครอบครัว หลีกเลี่ยงไปในสถานที่สุ่มเสี่ยง สถานที่ชุมชน สถานที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑