สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา เพื่อวางแผนและรองรับการประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารการจัดการ

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา เพื่อวางแผนและรองรับการประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารการจัดการ ในเขตตรวจราชการที่ 9 เพื่อนำเสนอภารกิจตามนโยบาย สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในด้าน โอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ในการนี้ นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ และนางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยจัดการประชุมสัมมนาระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก