สพม.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.เรื่องความปลอดภัย (MOE Safety Center) 2.โรงเรียนคุณภาพ และ 3.โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ