ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก ธ.ก.ส. จังหวัดมหาสารคาม, ผอ.กลุ่มอำนวยการ, ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินรัพย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับเงินกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครูที่เดือดร้อน มุ่งเน้นการปล่อยกู้ให้แก่ข้าราชการครูที่มีภาระหนี้สินในอัตราดอกเบี้ยที่สูง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนหมุนเวียนที่จะปล่อยกู้ให้นี้มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ ดังนั้นจึงไม่เป็นการสร้างภาระหนี้ให้แก่ข้าราชการครูกลุ่มนี้เพิ่มไปอีก โดยทางคณะกรรมการบริหารเงินทุนจะพิจารณาจากหลักฐานการเป็นหนี้จริง