สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 8/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พูธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 8/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพโดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายด้านการบริหารจัดการศึกษา ของ สพฐ.นำมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้น นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ เพื่อแจ้งข้อราชการและภารกิจงานสำคัญของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3