ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

 วันที่ 2 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565  เพื่อรับฟังนโยบายและการแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย (MOE Safety Center) โรงเรียนคุณภาพ และโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1