สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รับนโยบายเร่งด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

+++++วันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อเนื่องด้วยการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล เพื่อรับฟังนโยบายเร่งด่วน เรื่อง พาน้องกลับมาเรียน สถานศึกษาปลอดภัย และ โรงเรียนคุณภาพ   จากนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการดำเนินการโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายความสำเร็จ เรวดี…ภาพ / ข่าว