สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ระดมสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

+++++วันที่ 2 มีนาคม 2565  ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ภายใต้การนำของนางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมใจร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ  เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามที่พักรักษาตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 จุด ได้แก่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม อำเภอตะกั่วทุ่ง มีนางสาวจิรภิญญา เกียรติภูริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม นายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา คณะครูและเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามร่วมต้อนรับ พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อติดตามข้อมูล ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ของโรงเรียนด้วย

และจุดที่ 2 มอบที่โรงพยาบาลสนามกีฬากลางอำเภอทับปุด มีนายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา คณะครู และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ  ซึ่งการจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” และกิจกรรม“ครอบครัวเดียวกัน สพม.14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)”  ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนในสังกัด   เรวดี…ภาพ / ข่าว