สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ  Video conference

         วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการและการขับเคลื่อนนโยบาย เรื่องความปลอดภัย (MOE Safety Center)  โรงเรียนคุณภาพและโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ผ่านระบบประชุมทางไกล ( Video Conference ) จาก ห้องประชุม สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

เครดิตภาพ/ นางยุวธิดา อุ่นแสง เจ้าพนักงานธุรการ , อุมาพร นามวิชัย นศ.ฝึกประสบการณ์