กองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมทั้งสถานีตำรวจนครบาล 10 แห่ง ให้บริการรถตู้รับส่งนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เพื่อเดินทางไปรับวัคซีน

วันที่ 2 มีนาคม 2565 กองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมทั้งสถานีตำรวจนครบาล 10 แห่ง ดำเนินงานตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ได้จัดรถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม จำนวน 10 คัน เพื่อรับวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5-11ปี ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค