สพม.แพร่ เปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม

ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางศุภมาส  สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ “เปิดฟ้าเมืองสองมหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 12” ซึ่งโรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานวิชาการของครู และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่