ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำทีมบริหารองค์กร ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference