ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.ปัทมวรรณ ขวาคำ นักเรียนโรงเรียนบ้านโสกภารา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.ปัทมวรรณ ขวาคำ นักเรียนโรงเรียนบ้านโสกภารา ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ ณ บ้านโนนรัง ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม