สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง คือ 1. ความปลอดภัย (MOE Safety Center) 2. โรงเรียนคุณภาพ 3. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการดำเนินการโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายความสำเร็จ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว