สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและเสนอแนะการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2565 กรณีปกติ (รอบที่1)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธุ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและเสนอแนะการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 กรณีปกติ (รอบที่ 1) ซึ่งในปี พ.ศ.2565 มีข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 56 ราย และขอย้ายมาจากหน่วยงานการศึกษาอื่น จำนวน 90 ราย รวมทั้งสิ้น 146 ราย  ณ ห้องประชุมเสียงพิณ ชั้น 2 สพม.กาฬสินธุ์