สพป.หนองคาย เขต 1 รับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นำโดยนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะโดยมีรูปแบบในการดำเนินงานในเชิงประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบสำหรับการเผยแพร่ รวมทั้งเป็นการยกระดับความเข้มแข็งในการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมนี้ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ และคณะได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนโยบาย “นักเรียนหนองคาย เขต 1 วิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ซึ่งทางโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ได้ร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด